Stehlik.sk
Site dedicated to Avatar Meher Baba,
WingMakers, Lyricus, Agni Yoga, Aryans

   Stehlik.sk

Stránky pre pravú duchovnosť
Site for the True Spirituality

 
 
 
 

Témy

 

English

Milí priatelia

Na týchto stránkach nájdete materiály týkajúce sa Avatára Meher Babu, Tvorcov Krídel, Učiteľského Rádu Lyrikus a neskôr pribudnú materiály týkajúce sa Agni jógy.

Táto webová stránka nie je pôvodcom hore uvedených materiálov, nachádzajú sa tu iba ich preklady.

 


 

Dear friends

This website is designed to introduce translated material of Avatar Meher Baba, WingMakers and Lyricus Teaching Order. Later, at some proper time, I will add some material related to Agni yoga.

All this is intended for Slovak and Czech audience only.

This website is not claiming the origin of above-mentioned materials, you will find here the translations only.

Explore the original websites: Avatar Meher Baba, WingMakers, Lyricus, Agni Yoga.

 

Kontakt  |  Pošlite správu  |  Webmaster  | 

Naspäť  |  Nahor

 

O úroveň vyššie  |  Ďalšia stránka

Copyright © 1993-2007, Tomáš J Stehlík. Všetky práva vyhradené.