Stehlik.sk
Site dedicated to Avatar Meher Baba,
WingMakers, Lyricus, Agni Yoga, Aryans

   Stehlik.sk

Stránky pre pravú duchovnosť
Site for the True Spirituality

 
 
 
 

Vitajte na stránkach Tomáša J Stehlíka

 

Every object, every being
is a jar full of delight.
Be a connoisseur.

RumiWhen asked,
‘Are you a god or a man?’
The Buddha replied,
‘I am Awake.’Conquer the angry man by love,
Conquer the ill-natured man by goodness,
Conquer the miser with generosity,
Conquer the liar with truth.

the DhammapadaWhen you love a person
all fear disappears.
And when you are afraid
all love disappears.

Osho RajneeshTo see the world in a grain of sand,
And Heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.Confess your hidden faults.
Approach what you find repulsive
Help those you think
you cannot help.
Anything you are attached to, let it go.
Go to places that scare you.It is only with the heath
that one can see rightly;
what is essential
is invisible to the eye.

Antoine de Saint-Exupéry

 

Každá vec, každá bytosť
je krčah plný pôvabu.
Buď znalcom.

RúmíKeď bol opýtaný:
„Si boh alebo človek?“,
Budha odpovedal:
„Som Prebudený.“Premôž nahnevaného láskou,
Premôž zlomyseľného dobrotou,
Premôž skupáňa štedrosťou,
Premôž luhára pravdou.

DhammapadamKeď miluješ,
všetok strach mizne.
A keď sa obávaš,
všetka láska mizne.

Ošo RadžníšAby si videla svet v zrnku piesku,
A Nebo v poľnej kvetine,
Pojmi nekonečno do svojej dlane,
A drž večnosť v hodine.Pripustite svoje skryté chyby.
Pristúpte k tomu, čo sa vám javí odpudivé.
Pomôžte tým, ktorým si myslíte,
že nemôžete pomôcť.
Pustite všetko, k čomu ste pripútaní.
Choďte na miesta, ktoré vás odstrašujú.Len srdcom
možno správne vidieť;
to podstatné
je oku neviditeľné.

Antoine de Saint-Exupéry


 

Carduelis Carduelis by © Jarmo Holopainen, Finland, 2002 

 

Kontakt  |  Pošlite správu  |  Webmaster  | 

Naspäť  |  Nahor

 

Predošlá stránka  |  O úroveň vyššie

Copyright © 1993-2007, Tomáš J Stehlík. Všetky práva vyhradené.