Stehlik.sk
Site dedicated to Avatar Meher Baba,
WingMakers, Lyricus, Agni Yoga, Aryans

   Stehlik.sk

Stránky pre pravú duchovnosť
Site for the True Spirituality

 
 
 
 

Úvod do poézie Tomáša J Stehlíka

 

Úvod k poézii


Nasledovná poézia bola napísaná v rokoch 1993 až 1994 v období istého hľadania smeru a zámeru. Je isté, a z ladenia textov aj zjavné, že dané obdobie neprinieslo očakávané výsledky, hoci v piatej básni je už cítiť akýsi prerod. Kdesi existuje aj šiesta báseň nazvaná Ramakrišna I, avšak neviem ju nájsť už niekoľko rokov.

Prvá báseň, Israfilov Obolos I, je vedecko-fantastickou prozaickou lyrikou, ktorá je zakódovaná perzonifikovaním výrazov, ktoré označujú množstvo. Toto je kľúčom k pochopeniu jej významu. Tiež si všimnite hypertext v druhej časti.

Druhá a tretia báseň sú určitým odvarom z prvej a tým je takisto daný ich význam.

Štvrtá vznikla špecifickou zábavou s písmenami; skúmajte o čo ide. Obsah zodpovedá prežívanému obdobiu a súvisiacemu psychickému stavu.

Piata báseň naznačuje vynáranie sa z temných vôd. Je ovplyvnená ambientnou hudbou (Araglin ov Lumukanda) a zvýšeným záujmom o duchovné vedy, čo sa neskôr prejavilo aj na básni Ramakrišna I.

Neskoršie obdobie nebolo plodné v oblasti poézie. Nastal posun ku komparatívnemu štúdiu svetových náboženstiev, ezoteriky, mágie a liečiteľstva. To časom prinieslo oboznámenie sa s Meher Babom v roku 1998 a rozhodnutie prekladať knihy od neho a o ňom.


Autor

Symetria Image

 

 

Kontakt  |  Pošlite správu  |  Webmaster  | 

Naspäť  |  Nahor

 

O úroveň vyššie

Copyright © 1993-2007, Tomáš J Stehlík. Všetky práva vyhradené.