Stehlik.sk
Site dedicated to Avatar Meher Baba,
WingMakers, Lyricus, Agni Yoga, Aryans

   Stehlik.sk

Stránky pre pravú duchovnosť
Site for the True Spirituality

 
 
 
 

Báseň 1

 

Israfilov obolos I
(Tajomstvo predkov)

 

Keď sa vracia,
Všetko je ako predtým.

Dosen Kirban IV., Pamäti


1.

Všetko bolo vždy normálne.
Čas plynul ako obvykle.
Niečo viselo v prázdne.
Zrazu precitlo.
Stretnutie narýchlo.
Búrlivé dialógy o ničom.
Situácia napätá.

Nakoniec prišlo a rozhodlo.
Všetko musí odísť.
  Jednoduché.
Prípravy u konca.
Záznamy vytvorené, archivované.
Všetko redukované
  na princípy,
na hlavné smery,
na základy,
na nevyhnutné.
Ostalo málo.
  Zložité.
Nastal čas odchodu.
(To) málo (čo ostalo) odišlo.
Niečo je ešte zlé.
Mnoho neodišlo, ostalo archivované.
  Logické dôsledky,
vedľajšie smery,
nadstavba,
nepodstatné.
Nepodstatné, ale neodišlo.
Nadstavba sa vznáša rozptýlená na ničom.
Vedľajšie smery neschodné.
Logické dôsledky - žiaden prístup k povrchu.

Niečo je už dobré.
Logické dôsledky žiadne.
Vedľajšie smery vyhladené.
Nadstavba rozptýlená v ničom.
Nepodstatné (nie) je nič.
  Podstatné (už) aj tak nie je.
Niečo tu však je.
Nič.
Nastal čas odchodu.
(To) málo (čo ostalo) odišlo.
Bez rozlúčky.
Veď s kým aj...


2.

Staršina pristúpil k zameriavačom a vyžiadal si posledné správy z meraní.
Na tvári sa mu zjavilo sklamanie, sklamanie z Prázdna, nevľúdneho priestoru,
do ktorého sa nútene vnorili naši predkovia, aby sme ich teraz my, noví,
nasledovali na púti Večnosťou. Vráskavá tvár vyžarujúca poznanie a múdrosť
tisícročí sa znovu a znovu obracala k prístrojom s vierou a očakávaním
a odvracala sa od nich s ľútosťou a sklamaním.

Vídaval som ju
a stále sa v nej javil
ten istý výraz bezmocnosti
voči času
a

priestoru
ktorého
Nedoziernosťou
temnôt
sa rútime
, v ktorom sa život
i zmysel jeho
prepadal
do hlbín
Prázdna
predkov,
unikajúci
z dosahu
niečoho, čo
som nikdy nezazrel.


3.

Byť voľný.
Za týmito slovami sa skrývalo málo
na (svojej) púti Večnosťou.

Od odchodu uplynuli veky.
Neustále vzďaľovanie sa.
Málo spoznalo mnoho (hviezd)
a odovzdalo poznanie novým.

Púť Večnosťou.
Za týmito slovami sa skrývalo málo
voľnosti.
Nástrahy.
Odhodlanie a nutnosť.
Odhodlanie z nutnosti.
Nekonečné blúdenie Prázdnom.
  Múr temnoty.
Nekonečné blúdenie Prázdnom.
Nástrahy.
Odhodlanie a túžba.
Odhodlanie z túžby.

Púť Večnosťou.
Za týmito slovami sa skrývalo mnoho
voľnosti.

Mnoho spoznalo málo (predkov)
a odovzdalo poznanie posledným.
Neustále približovanie sa.
K návratu uplynuli veky.

Byť stiesnený.
Za týmito slovami sa skrývalo mnoho
na (svojej) púti Večnosťou.


4.

Niečo nebolo nikdy normálne.
Čas neplynul vôbec.
Všetko viselo v Prázdne.
Precitnuté vekmi.
Stretnutie narýchlo.
Búrlivé dialógy o všetkom.
Situácia napätá.

Nakoniec prišlo a rozhodlo.
Všetko príde.
  Zložité.
Prípravy u konca.
Záznamy vytvorené, archivované.
Niečo redukované
  na princípy,
na hlavné smery,
na základy,
na nevyhnutné.
Ostalo nič.
  Jednoduché.
Nastal čas príchodu.
Všetko (čo sa vrátilo) prichádza.
Bez privítania.
Veď s kým aj...

 

 

Kontakt  |  Pošlite správu  |  Webmaster  | 

Naspäť  |  Nahor

 

O úroveň vyššie  |  Ďalšia stránka

Copyright © 1993-2007, Tomáš J Stehlík. Všetky práva vyhradené.