Stehlik.sk
Site dedicated to Avatar Meher Baba,
WingMakers, Lyricus, Agni Yoga, Aryans

   Stehlik.sk

Stránky pre pravú duchovnosť
Site for the True Spirituality

 
 
 
 

Tvorcovia Krídel

 

For You

In the deepest part of me
in the room below,
and beneath even there
if I let myself go,
I find an ancient,
unchanged yearning
to live for you.

Incorruptible
as the sun faithfully desired
it ascends all the steps
of my heart,
and when it stands at the landing
baring its light
I can only speak four words,
I live for you.

Restless,
this feeling returns
underneath where it
waits with peculiar receptivity
unfit for any other calling.
So powerfully alone.
My heart beats only one memory,
to live for you.

Pre teba

V nahlbšej časti mňa
v priestore pod,
a dokonca pod ním,
ak seba nechám odísť,
nachádzam odvekú,
nezmenenú túžbu
žiť pre teba.

Neskaziteľná,
ako si slnce verne prialo,
stúpa nahor všetkými schodmi
môjho srdca,
a keď stojí na svojom prístavisku
odhaľujúc svoje svetlo,
môžem len vyriecť tri slová,
žijem pre teba.

Nepokojná,
tento pocit sa vracia
pod, kde
čaká s príznačnou vnímavosťou,
nehodiaca sa pre žiadne iné volanie.
Tak mocne sama.
Moje srdce tlčie iba jednou spomienkou,
žiť pre teba.

 

Origin © 2003, WingMakers, LLC.
Translation © 2004, Tomáš J Stehlík

 

WingMakers' Portal Image

 

 

Kontakt  |  Pošlite správu  |  Webmaster  | 

Naspäť  |  Nahor

 

Predošlá stránka  |  O úroveň vyššie  |  Ďalšia stránka

Copyright © 1993-2007, Tomáš J Stehlík. Všetky práva vyhradené.